GIA BOEK

photo spread in het GIA boek Poldermodellen B.O.B.

Meer »

VO-Gids met website

OCG Uitgevers is een uitgeversorganisatie van onder meer studie- en beroepskeuze publicaties waaronder de […]

Meer »

Kleurige fietsspaden…

Een eigen kijk op Amersfoort…vanuit het ‘oog’punt van een Vlaamse woonachtig in Nederland.

Meer »

TurboNed

In opdracht van BureaBM heeft Dharma Media de website Turboned ontwikkeld in het Open […]

Meer »

Website Wildlife Fund

Om internationaal duurzame steun te kunnen bieden aan natuur- en soortbehoudprojecten heeft DierenPark Amersfoort […]

Meer »

Elke Dag Zwerfdierendag

Deze serie foto-illustraties is gemaakt exclusief voor Stichting Dierenopvang Bosnië en belicht een aantal […]

Meer »

MultiBrand Bags

Overkoepelende website voor MultiBrand Bags, een van de grootste spelers op de wereldwijde tassenmarkt. […]

Meer »

Fotografie Kaartenboekje Lumineus Amersfoort 2009

In opdracht van Stichting Lumineus Amersfoort (2009) zijn Multimediale Lichtkunstwerken en aangelichte monumentale panden […]

Meer »